ХОСУСЫЙ ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ ОЕШМАСЫ
«№23 "МЕНЕДЖЕР" УРТА МӘКТӘБЕ»

Панорманое фото школы №23 "Менеджер" Альметьевск

1995 нче елда гомуми белем бирүче “Менеджер” мәктәп – комплексын үзгәртү юлы белән Дәүләти булмаган белем бирү оешмасы №23 “Менеджер”  гомуми урта белем бирү мәктәбе төзелә.

2015 нче елның 10 нчы сентябрендә Дәүләти булмаган белем бирү оешмасы №23 “Менеджер”  гомуми урта белем бирү мәктәбе Хосусый гомуми белем бирү оешмасы “№ 23 “Менеджер” урта мәктәбе” дип үзгәртелә. Хосусый гомуми белем бирү оешмасы “№ 23 “Менеджер” урта мәктәбе”   дәүләт гомуми белем бирүче “Менеджер” мәктәп – комплексының хокукый варисы булып исәпләнә. Ул Әлмәт шәһәре хакимияте башлыгының 21.11.1996 елгы №2378  карары белән теркәлгән.

УРНАШКАН УРЫНЫ ҺӘМ АДРЕСЫ: 

423458, Россия, Татарстан республикасы, Әлмәт шәһәре, Киров урамы, 8 нче йорт

Телефон: (8553)45-44-90, факс:45-44-89

Тибы – гомуми белем бирү оешмасы

Төре – урта гомуми белем бирү мәктәбе

 Гамәлгә куючылар:

  1. “СМП –Нефтегаз”ачык акционерлык җәмгыяте.

       Телефон: (8553) 394-300, факс: (8553) 394-371. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

  2. Татарстан республикасы Әлмәт муниципаль районының Мәгариф идарәсе: Мәгариф идарәсе җитәкчесе – Садетдинов Дмитрий Шейисданович, телефон 45-14-00; сайт адресы   almetedu.ru; электрон почта адресы  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  3. Гарифуллина Мәхәббәт Шәрифовна

  4. Саматова Валентина Борисовна

Хосусый гомуми белем бирү оешмасы “№23 “Менеджер” урта мәктәбе”ндә укыту процессы Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан бирелгән лицензия нигезендә башкарыла. 10 сентябрь 2015 ел, серия 16 Л 01 №0003167, регистрация № 7238. Лицензиягә кушымта: серия 16 П 01 №0004826, 2015 елның 10 сентябрь боерыгы №9752/15-Д, регистрация №7238


 
  Хосусый гомуми белем бирү оешмасы “№ 23 “Менеджер” урта мәктәбе” лицензиясе

Лицензиягә кушымта

Хосусый гомуми белем бирү оешмасы “№23 “Менеджер” урта мәктәбе” аккредитацияне 2015 елның 11 ноябрендә үтте. Дәүләт аккредитациясен үтү турындагы Таныклык  2015 елның 11 ноябрендә бирелде. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы,  серия 16 А 01 № 0000368, регистрация №3192, 2027 елның 14 апреленә кадәр гамәлдә. Кушымта №3192, Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы боерыгы – 11 ноябрь 2015 ел, серия 16 А 01 №0000455.


Дәүләт аккредитациясе турындагы Таныклык – 11 ноябрь, 2015 ел. pdf

Дәүләт аккредитациясе турындагы Таныклыкка кушымта. pdf